Skip to content

Przepisy CAP 437

Wytyczne w sprawie WPR 437 zostały zmienione w świetle Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego Organizacji (ICAO) które dotyczą lądowisk dla helikopterów na platformach wiertniczych.