Skip to content

Przepisy CAA

Przepisy CAA bezpośrednio lub pośrednio reguluje wszystkie aspekty lotnictwa w Wielkiej Brytanii. W niektórych aspektach lotnictwa jest to główny regulator, w innych dziedzinach, gdzie odpowiedzialność za uregulowania została przekazana do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), CAA działa jako biuro lokalne EASA, wdrażając przepisy. Przedstawiciele CAA siedzą w organach doradczych EASA, biorących udział w ogólnoeuropejskim procesie regulacyjnym.