Skip to content

Przepisy CAP 168

Określa normy wymagane przez lotniska w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do systemów zarządzania, procedur operacyjnych, właściwości fizycznych, służb ratowniczych i przeciwpożarowych oraz usług medycznych.