Skip to content

Radiokontroler sterowania oświetleniem nawigacyjnym lądowiska APR-01

APR-01

Opis produktu

Radiokontroler APR przeznaczony jest do sterowania grupami lamp oświetlenia lądowiska oraz współpracy z radioodbiornikiem ICOM. Za sprawą zastosowania certyfikowanego radioodbiornika, możliwe jest utworzenie radiolinii pomiędzy układem automatyki oświetlenia lądowiska, a załogą statku powietrznego. Kontroler umożliwia sterowanie obwodów wyjściowych w zależności od ilości naciśnięć przycisku PTT przez załogę statku powietrznego.

Zgodnie z wymogami LPR dla systemów sterowania oświetleniem lądowiska, układ posiada dodatkowe wyjścia do 3,5,7 kliknięć PTT. Urządzenie wykonane jest w oparciu o sterownik firmy Siemens. W swoich obwodach zawiera elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego ogranicznika przepięć, element grzejny oraz element nadzorujący temperaturę i wilgotność wewnątrz obudowy. Całość obwodów sterowania umieszczona jest w obudowie ze stali kwasoodpornej, co umożliwia montaż urządzenia na zewnątrz, bezpośrednio na płycie lądowiska.

Zastosowanie

Dane techniczne

Property:
Value:
Producent:
APS AVIATION
Kod produktu:
APR-01
Napięcie zasilania:
230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy (przy włączonym elemencie grzejnym):
< 5 W
Stopień ochrony IP:
IP65
Obudowa:
Stal kwasoodporna
Sposób mocowania:
Szyny montażowe
Zakres temperatury pracy:
-25°C do +55°C
Wymiary obudowy:
600 x 400 x 200 mm
Ilość obwodów wyjściowych:
4 obwody; 3, 5,7 kliknięć PTT oraz alarm
Funkcje wbudowane:
Funkcje wbudowane:

– Zabezpieczenia nadprądowe elementy grzejnego,
– Wbudowany element grzejny,
– Współpraca z radiotelefonem ICOM
– Element kompensujący różnice ciśnień
– Nadzór temperatury oraz wilgotności wewnątrz obudowy,
– Wbudowany ogranicznik przepięć
– Wyjście alarmowe (temperatura, wilgotność, ogranicznik przepięć, zabezpieczenie nadprądowe)
– Wbudowany radioodbiornik ICOM
– Wraz z urządzeniem dostarczana jest antena dedykowana do używanego zakresu częstotliwości