Skip to content

Oświetlenie krawędzi drogi kołowania

ZA216

Opis produktu

Wyniesione światło krawędzi lądowiska dla helikopterów lub światło o niskiej intensywności. Nadaje się do stosowania w obwodach oświetlenia lotniskowego 6,6 A, zwykle zasilanych z 1 transformatora izolującego 45 W.

Zastosowanie