Skip to content

Akcesoria dla radiokontrolera

APR-02/ext / APR-02/ws / APR-02/camera

Panel zdalnego sterowania

Pulpit wyniesiony APR-02/ext przeznaczony jest do rozbudowy podstawowego systemu sterowania. Znajduje to zastosowanie w przypadku obiektów rozległych lub rozproszonych, gdzie występuje kilka miejsc, z których możliwe jest sterowanie pracą oświetlenia nawigacyjnego. Sterownik APR-02 umożliwia dołączenie maksymalnie 8 pulpitów wyniesionych.

Łączność ze sterownikiem głównym realizowana jest poprzez interfejs ETHERNET. Pulpity posiadają wbudowany mechanizm priorytetu. Stan pracy
sekcji oświetlenia widoczny jest na kontrolkach umieszczonych na froncie pulpitu. Znajduje się tu również kontrolka informująca o blokadzie sterowania.

STACJA POGODY

Stacja pogody przeznaczona jest do współpracy z kontrolerem APR-02. Umożliwia przekazywanie takich danych pogodowych jak: temperatura, natężenie światła, prędkość wiatru, wilgotność oraz ciśnienie. Stacja pogody umieszczona jest na dedykowanym maszcie i jest połączona ze sterownikiem poprzez interfejs RS-485.

Dane pobrane ze stacji pogody umożliwiają pracę sterownika w trybie automatycznym (tzn. dostosowanie natężenia oświetlenia lamp do warunków pogodowych, załączanie obwodu ogrzewania płyty na podstawie temp).

KAMERA

Do współpracy z kontrolerem APR-02 przewidziana jest kamera standardu IP z wbudowanym modułem PoE. Kamera umożliwia rejestrowanie obrazu z lądowiska w momencie aktywacji oświetlenia nawigacyjnego. Obraz rejestrowany jest na wewnętrznym dysku sterownika.

Oprogramowanie sterownika APR-02 umożliwia odtwarzanie zarejestrowanego obrazu w dowolnym momencie. Kamera połączona jest ze sterownikiem poprzez kabel ethernetowy.

Zastosowanie