apsaviation-financing-european-union.png

APS AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania i kontroli oświetlenia lądowisk helikopterów na zlecenie firmy APS AVIATION Sp. z o.o.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu planowane jest wdrożenie w ofercie produktowej Zamawiającego nowego produktu – innowacyjnego systemu sterowania i kontroli oświetlenia lądowisk helikopterów. Wdrożenie tego rozwiązania do produkcji będzie nowością nie tylko na poziomie działalności przedsiębiorstwa APS AVIATION Sp. z o.o., ale także kraju.

Celem projektu jest skorzystanie przez Zamawiającego z proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe. Wnioskodawca z doświadczenia, które uzyskał podczas uczestnictwa w licznych przetargach oraz z analiz rynkowych stwierdził, że takie rozwiązanie jest oczekiwane i poszukiwane na rynku. Zakres prac projektowych umożliwi takie opracowanie wyrobu, aby jak najlepiej spełniał stawiane przed nim zadania. Tym samym, dzięki skorzystaniu z proinnowacyjnych usług oferowanych przez jednostki naukowe, firma umocni swoją pozycję względem konkurencji, co wpłynie na zwiększenie rozpoznawalności firmy oraz na wzrost przychodów z działalności.

Wartość projektu: 489 540.00 PLN

Dofinansowanie: 338 000.00 PLN

 

APS AVIATION Sp. z o.o

ul. Łąkowa 2, Kruszyniec

86-014 Sicienko, POLAND

NIP: 9671428132 REGON: 38366033700000 KRS: 0000790988

Mobile: +48 889 903 515 , +48 600 404 059

office@aps-avi.com.pl

 

 

KONTAKT

©2023 APS AVIATION Wszystkie prawa zastrzeżone

Search